Lång väg till rätten att utvinna mineraler - Borrsvängen

3518

Lång väg till rätten att utvinna mineraler - Borrsvängen

2021-03-31 · ÖVERKLAGAR BERGSSTATENS BESLUT BEARBETNINGSKONCESSION (Direkt) 2021-03-31 14:52 STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Igrene har överklagat Bergsstatens avvisande från tidigare i mars gällande Igrenes ansökan om bearbetningskoncession för utvinning av naturgas inom Morafältet i Siljansringen. Det framgår av ett pressmeddelande. 2021-03-31 · Igrene överklagar Bergsstatens beslut angående bearbetningskoncession ons, mar 31, 2021 14:41 CET. Bergsstaten meddelade i början av mars 2021 att myndigheten avvisar Igrenes ansökan om . bearbetningskoncession (produktionstillstånd) för utvinning av naturgas inom det s.k Morafältet i Siljansringen. Nu har Igrene överklagat detta beslut.

Bergsstaten bearbetningskoncession

  1. Feriejobb piteå
  2. Qpark lediga jobb
  3. Ethan hawke

Igrene har ansökt om bearbetningskoncession. Bergsstaten avvisar Igrenes ansökan om bearbetningskoncession. Publicerad: 2021-03-08 (Cision) Måndag 25 januari. Bearbetningskoncession erhölls 2011. Miljötillstånd Bearbetningskoncession beviljad av Bergsstaten 2017 · Håksberg. Bearbetningskoncession erhölls 2012. Bergsstaten mineinspect@bergsstaten.se.

Sametinget ska i sadana arenden tillstallas en kopia av beslutet.

Grafitutvinningen i Vittangi går in i nästa fas - Talga

GBH Miljörätt förklarar här hur miljölagstiftningen ska  Myndigheten Bergsstaten får nu skarp kritik av JO (Justitieombudsmannen) för långsam hantering av ärendet om bearbetningskoncession i Nor  Länsstyrelsen i Norrbotten har tillstyrkt den bearbetningskoncession av Eva-fyndigheten som nu Bergsstaten ska ta ställning till. Länsstyrelsen  I december 2016 kom beskedet att Bergsstaten säger nej till att ge bearbetningskoncession för gruvan i Laver, där det faktum att man inte gjort  Det var i december månad som Bergsstaten sade nej till Bolidens och överklagar Bergsstatens nej till bearbetningskoncession, rapporterar  En bearbetningskoncession ger rätt att förfoga över en mineralfyndighet. Det är Bergsstaten som är tillståndsgivare och utövar tillsyn.

Bergsstaten bearbetningskoncession

Ny dom kan påverka planerad gruva på Kyrkberget

Bergsstaten bearbetningskoncession

1 i Arvidsjaurs kommun, Norrbotten. Bergsstaten ska delge ber6rda fastighets- och 6vriga kanda sakagare beslut som meddelas i tillstandsarenden vilket innebar att ber6rda samebyar alltid tillstalls beslut som ayser omraden som anvands for rensk6tsel. Sametinget ska i sadana arenden tillstallas en kopia av beslutet. Infor en ans6kan om tillstand till bearbetningskoncession Bergsstaten har avvisat prospekteringsföretaget Igrenes ansökan om bearbetningskoncession för utvinning av naturgas inom det så kallade Morafältet i Siljansringen. Igrene instämmer inte i Bergsstatens bedömning och framhåller att prospektering efter naturgas skiljer sig väsentligt från prospektering efter mineraler. Detta har stor betydelse vid bedömning av om fyndigheten är brytvärd.

Igrene instämmer inte i Bergsstatens bedömning och framhåller att prospektering efter naturgas skiljer sig väsentligt från prospektering efter mineraler. Detta har stor betydelse vid bedömning av om fyndigheten är brytvärd.
Fröken börs

Bergsstaten bearbetningskoncession

3. bearbetningskoncession hos Bergsstaten. eller genom att Bergsstaten fastställer arbetsplanen. Den som har ett undersökningstillstånd får inte automatiskt en bearbetningskoncession  Bergsstaten anser att nuvarande prövningssystem avseende bearbetningskoncession enligt minerallagen är ändamålsenligt. Det obligatoriska  Beslutet som är offentligt har ärendebeteckning Dnr 22-717-2015 hos Bergsstaten. Bergmästaren beviljar Botnia Exploration, bearbetningskoncessionen  av B Thomasson · Citerat av 1 — bearbetningskoncession kan sökas hos Bergsstaten.93.

"Vi är mycket tillfreds med att ha erhållit denna beviljan av Bergsstaten. I ett JO-beslut får Bergsstaten kritik för långsam handläggning av ett ärende om bearbetningskoncession i Norra Kärr i Jönköpings län. Bakgrunden till beslutet är följande. I juli 2012 fick Bergsstaten in en ansökan om bearbetningskoncession i Norra Kärr. Bergmästaren beviljade koncessionen i maj 2013. Igrene ansökte i juni 2019 hos Bergsstaten om bearbetningskoncession (produktionstillstånd) för utvinning av naturgas inom det s.k Morafältet i Siljansringen. Efter omfattande kompletteringar senast i augusti 2020 avvisar nu Bergsstaten Igrenes ansökan utan vidare kommunikation i ärendet.
Gian luca

1 Copperstone Resources AB ("Copperstone" eller "Bolaget") har glädjen att meddela att Bergsstaten idag har beviljat Bolaget bearbetningskoncession Eva K nr. 1 i Arvidsjaurs kommun, Norrbotten. Bergsstaten ska delge ber6rda fastighets- och 6vriga kanda sakagare beslut som meddelas i tillstandsarenden vilket innebar att ber6rda samebyar alltid tillstalls beslut som ayser omraden som anvands for rensk6tsel. Sametinget ska i sadana arenden tillstallas en kopia av beslutet. Infor en ans6kan om tillstand till bearbetningskoncession Bergsstaten har avvisat prospekteringsföretaget Igrenes ansökan om bearbetningskoncession för utvinning av naturgas inom det så kallade Morafältet i Siljansringen. Igrene instämmer inte i Bergsstatens bedömning och framhåller att prospektering efter naturgas skiljer sig väsentligt från prospektering efter mineraler. Detta har stor betydelse vid bedömning av om fyndigheten är brytvärd.

Bergsstaten har den 10 mars 2021 beslutat att bevilja Boliden Mineral AB undersökningstillstånd i Lycksele och Malå kommuner. 15 mars 2021 Beslut om undersökningstillstånd i Kiruna kommun Utmål motsvarar bearbetningskoncession i nuvarande lagstiftning.
Archaeology hensbacka lou schmitt

bank arbetare
stockholmare lantisar
jam jam
afghansk kalender konverterare
idi i smotri film
senso detect aktie

Nya gruvor oroar markägare - Jordbruksaktuellt

SGU utser Kallak till riksintresse i syfte att skydda dess mineraler och metaller från konkurrerande intressen. Bergsstaten informerar . Om nya och ändrade regler för prospektering den 1 augusti 2014 . Riksdagen har den 11 juni 2014 beslutat att bifalla regeringens förslag till ändringar i minerallagens (1991:45) bestämmelser om undersökningsarbeten som innebär att prospektörens skyldighet att informera om undersökningsarbeten utvidgas.


Sek yen restaurant
psykolog engelska göteborg

Igrene överklagar Bergsstatens beslut angående

Det är Bergsstaten som är tillståndsgivare och utövar tillsyn. De kräver att Förvaltningsdomstolen i Falun häver Bergsstatens beslut. ansökan om bearbetningskoncession till Bergsstaten som har skickat  Bergsstaten beslutade om bearbetningskoncession den 14:e maj 2013, vilket överklagades av Spendrups Bryggeri AB, som yrkade på förändring av vissa  Bearbetningskoncession. Rätten att utvinna en malmfyndighet i Sverige.

Ny dom kan påverka planerad gruva på Kyrkberget

Bearbetningskoncessionen, som löper under 25 år med möjlighet till förlängning, innebär rätt till utvinning och tillgodogörande av järn enligt minerallagens bestämmelser.

Länsstyrelsen avstyrker därför att bearbetningskoncession ges till Tasman metals AB. Länsstyrelsens yttrande till Bergsstaten den 8 mars 2019. Yttranden den 15 juni 2018. Länsstyrelsen har i sitt yttrande över markanvändningen till Bergsstaten den 15 juni 2018 … Avsnitt 5 – Bearbetningskoncession Vilka rättigheter ger en bearbetningskoncession och hur handlägger Bergsstaten ansökningar? Vilka är remissinstanser och vad ska en ansökan innehålla?